logo hd_brdr_up
Suomeksi

Master Thesis

 • Taneli Lehtonen,Tie- ja katuvalaistuksen valaistusteknilliset laadunvarmistusmittaukset, 2013
 • Mikko Maksimainen, Combining eye tracking and imaging luminance photometry in studying viewing conditions of night-time driving, 2013
 • Rupak Raj Baniya, Study of various metrics evaluating color quality of light sources, 2012
 • Katerina Zaitseva, Aurinkosähköjärjestelmien, elektronisesti kommutoitujen tasavirtamoottoreiden ja LED-valaistuksen käytön vaikutus rakennusten sähkön laatuun, 2012
 • Zaitsev Alexandre, Opetusrakennusten sähköenergiankäytön analysointi ja käyttöajan ulkopuolisen energiatehokkuuden parantaminen, 2011
 • Rantakallio Antti, Suomen tieverkko, nykyaikaiset valaistusvaihtoehdot ja käyttäjätutkimus ledivalaistukselle, 2011
 • Sinisalo Matti, Toimistovalaistuksen ohjausjärjestelmät ja elinkaarikustannustarkastelu , 2011
 • Dangol Rajendra, Colour Rendering Index and colour rendering of LEDs, 2011
 • Joshi Mukul M., Design of a graphical user interface for home energy monitoring system, 2011
 • Kallonen Tapio, International business strategy for small finish LED manufacturing company, 2010
 • Hiltunen Kari, Mittaus- ja valvontasuunnitelman laatiminen LEED-sertfikaatin vaatimusten mukaisesti, 2010
 • Kukkonen Juha, Moottoriohjattujen palopeltijärjestelmien teknistaloudellinen vertailu , 2010
 • Förell Mika, Aurinkopaneelien asennus kiinteistöihin , 2010
 • Nieminen Ahti, Asuinrakennusten energian- ja kotitalouksien sähköenergiasäästöpotentiaalit sekä niiden visiot vuoteen 2020, 2010
 • Stenman Marko, Toimistorakennusten sähkösuunnittelu LEED-ympäristöluokituksen kannalta, 2010
 • Raunio Johannes, Hehkulamppujen korvaaminen sisävalaistuksessa, 2010
 • Anderson Janne, LED-valaistus kasvihuoneisiin, 2010
 • Viitanen Janne, Aurinkosähköjärjestelmän yhdistäminen LED-valaistukseen pienjännitteellä, 2010
 • Jaatinen Saara, The use of LEDs in pedestrian ways, parking areas and parks - A user study, 2010
 • Sippola Vesa, Eco-design - direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden vuoksi poistuvien lamppujen korvaaminen ulkovalaistuksessa, 2010
 • Okamo Pasi, Kulutustietojen mittausjärjestelmän suunnittelu Solar Decathlon 2010 - kilpailutaloon, 2010
 • Peltola Matti, Mobiilijärjestelmä YIT:llä, 2010
 • Islam Mohammad, Replacement of incandescent lamps with energy efficient lamps in developed and developing countries, 2009
 • Halme Erkki, WLAN tekniikkaan perustuva kodin digitaalinen sähköasennusjärjestelmä, 2009
 • Jahkonen Jaana, LED - valaisimien jäähdytys, 2009
 • Marttila Satu Home Automation - A challenge for electrical designers, contractors and electricians , 2009
 • Schneider Tom, Aurinkosähköjärjestelmien tuottaman tasavirran käyttö toimistorakennusten LED - valaistusjärjestelmissä, 2009
 • Koski Markku, Kirkasvalohoidon ja aamusarastusvalon vaikutus ihmiseen ja niiden tekniset ratkaisut, 2008
 • Liu Dan, Phototransduction models and non-visual responses to blue light exposure at night time, 2008
 • Paakkinen Martti, LED-tekniikan mahdollisuudet osana valaistusjärjestelmää, 2008
 • Toni Anttila, LED-kasvivalaisin, 2008
 • Amogpai Ater, Lighting and energy usage in Sudan, 2007
 • Ylinen Anne, Tievalaistuksen laskentaohjelman kehittäminen soveltamalla kuvantavaa luminanssifotometritekniikkaa, 2007
 • Nyman Marko, Valaistusmittaus--ja arviointipalvelun tuotteistaminen ja luominen, 2007
 • Álvaro Fernández Castillo, Intelligent management of road lighting control systems using fuzzy controllers, 2007
 • Backman Klaus, LED asuinrakentamisessa, 2007
 • Hirn Juha, Rakennusautomaatiojärjestelmien integrointialustojen ja
  web-käyttöliittymäteknologioiden kehitysnäkymät, 2007
 • Rautkylä Emilia, Näkövammaisten ja -ongelmaisten näyttöpäätetyön näyttöteknologia ja valaistus, 2006
 • Vilpponen Mikael, Palvelutalojen valaistus, 2006
 • Cao Yang, Investigation of visual performance based mesopic photometry, 2006
 • Teikari Petteri, Biological effects of light, 2006
 • Haikka Matti, Massaluetteloiden tuottaminen CAD-ohjelmista, 2006
 • Tapper Jan, Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmät, 2006
 • Lasma Sami, LED-sektoriloisto, 2006
 • Ekrias Aleksandr, Valaistuksen visualisointi - laatutekijät ja ongelmat, 2005
 • Lapinvuo Suvi, Huvipuiston valaistus, 2005
 • Eväsoja Leena, Tievalaistuksen elinkaarimalli, 2004
 • Haaja Jani, Liikuteltavan laitesuojan sähköistys ja valaistus, 2004
 • Keskitalo Timo, Valaistussuunnittelutyökalun kehitys, 2004
 • Liesiö Meri, Mesooppiset mallit, 2004
 • Bhusal Pramod, Electricity efficiency in building, 2004
 • Guo Liping, Mesopic vision in night time driving, 2004
 • Hyvärinen Mikko, Office lighting - current state and problems, 2003
 • Ropo Jussi, Digitaalikameran käyttö toimistovalaistuksen arvostelussa, 2003
 • Antti Tuomenoja, Mallin kehittäminen toimistovalaistuksen laadun ja elinkaarikustannusten havainnollistamiseen, 2003
 • Moisio Oskari, T5-loistelamppujen elektrodien lämpötilojen mittaus, 2003
 • Siitonen Karri, Omistajien ja käyttäjien asettamat valaistusvaatimukset toimisto-ja liikekiinteistöissä, 2002
 • Kuusela Esa, Huonelämmityksessä käytettävät kelmumaiset sähkölämmityselementit ja lämmityskaapelit, 2001
 • Ikonen Otso, The prospects of European HID lamp market, 1999
 • Ketomäki Jaakko, Valon spektrin vaikutus näkökentään mesooppisilla tasoilla, 1999
 • Salminen Janne, Teollisuuden sähkösuunnittelujärjestelmän sovelluksen kehittäminen, 1999
 • Koponen Riina, Asuntojen valaistuksen laatutasot, 1998
 • Koivusalo Elina, Risteilyaluksen hotellisähköverkon modernisointi, 1998
 • Lindstedt Kaisa, Developing daylight dependent lighting control systems; based on a user survey (Att utveckla algoritmer för belysningsstyrning; baserat på en användarundersökning) (Päivänvalo-ohjattujen valaistusjärjestelmien kehittäminen käyttäjätutkimuksen perusteella), 1998
 • Rantanen Jyri, Ilmahydridiakku sähköautokäyttöön, 1998
 • Mikkola Jussi EV, CCD-kennoihin perustuvat luminanssimittausjärjestelmät, 1998
 • Määttänen Teemu, Sähkösuunnittelun laatujärjestelmän rakenne ja suunnittelu-prosessin kehittäminen (Määttänen valm.v. -99) Sähköins.tsto Niemistö, 1997
 • Packalén Erkki, Pienkiinteistöjen sähköistystasojen muutoksiin varautuminen, 1997
 • Juslén Henri, Ulkovalaistuksen saneerauskriteetien ja -menetelmien kehittäminen, 1997
 • Elg Sebastian, Elenergi på uppvärmningsmarknaden i Sverige och Finland, 1997
 • Suuraho Simo, Studies in museum lighting for Helsinki museum of contemporary art (ins.tsto Tauno Nissinen Oy), 1997
 • Kosonen Paula, Valohoitolaitteiden säteilyturvallisuus kaamosmasennuksen ja hyperbikirubinemian hoidossa (Työterveyslaitos), 1997
 • Esala Tapani, Muunneltavuus hajautetuissa valaistuksen ohjausjärjestelmissä, 1996
 • Gröhn Jari, Tietokoneavusteisen sähkösuunnittelun kehittäminen laivanrakennuksessa, 1996
 • Porola Janne, Erään sähkölaitteiden tuotantorakennuksen sähköasennus-järjestelmän ja sen dokumentoinnin kehittäminen, 1996
 • Mattila Jarkko, Näytön ja valaistuksen automaattinen säätöjärjestelmä, 1995
 • Pitkänen Timo (SLO), EU:n vaikutukset rakennusten sähköasennustarvikkeisiin Suomessa ja lähialueilla, 1995
 • Koponen Marko, Värinäyttöjen viivanleveyden mittausmenetelmien arviointi, 1995
 • Orreveteläinen Pasi, Induktiolamppu, 1995
 • Utriainen Marko, Matkustajalaivojen savuhätävalaistus, 1995
 • Häyrynen Timo, Häikäisyn arvostelumenetelmien soveltaminen sisätilojen valaistuksen arvosteluun, 1994
 • Martikainen Marko, Päivänvaloa hyödyntävän toimistovalaistuksen säädön ja ohjauksen kehittäminen, 1994
 • Kurppa Ari, Rakennusten sähkötekniikan kustannusosat, 1994
 • Suomela Mika, Kuituoptisen valaistusjärjestelmän kehittäminen, 1994
 • Lindström Ralf, Tilaperusteisen sähköosa-arvion tuoterakennemallin kehittäminen, 1994
 • Annala Tapio, Valaistuksen ja energiankäytön tehostaminen ympärivuotisessa kasvihuoneviljelyssä (IVO), 1993
 • Alasuvanto Anu, Valokatteisten tilojen valaistuksen kehittäminen (Sähkövuo Oy), 1992
 • Tukia Antti, Kiitotien lähestymis- ja reunavalaisimien valotekninen kehittäminen (Idman), 1992
 • Wickström Minna, Maisema- ja julkisivuvalaistussuunnittelu (HKR), 1992
 • Palmi Petteri, Luminanssipohjaisen valaistusarvostelumenetelmän kehittäminen (TKK), 1992
 • Kirla Olli, Rakennusten äänentoistojärjestelmien suunnittelu (Nissinen), 1991
 • Matero Jari, Optiset kuidut rakennusten valaistusjärjestelmissä (Ins.tsto Nissinen), 1990
 • Eloholma Marjukka, Monimetallilamppujen ja värikorjattujen suurpainenatriumlamppujen ominaisuudet ja käyttö (Ensto), 1990
 • Jokela Jorma, Asutustaajamien teknisten ulkovalaisinten valaistustekninen arvostelu ja kehittäminen (Idman-SLO), 1989
 • Huhtinen Pasi, Halogeenilamppujen ominaisuudet ja käyttö (Ensto), 1989
 • Tikka Jorma, Teollisuusvalaistuksen optimointi ottaen erityisesti huomioon käyttötekniset ja taloudelliset näkökohdat (Ekono), 1988
 • Tetri Eino, Valaistusjärjestelmien valotekniset ominaisuudet näyttöpäätetyössä, 1988
 • Huhtanen Ossi, Toimistorakennusten sähköjärjestelmien kehittäminen ja teknistaloudellinen vertailu (Ins.tsto Nissinen), 1988
 • Vuorinen Jukka, Pienloistelamppujen toiminta eri ympäristöolosuhteissa (Ensto), 1988
 • Salminen Harri, Näyttöpäätteen näkyvyyden mittaamisen ja arvioimisen kehittäminen (TKK), 1987
 • Mörsky Janne, Sähkön tukkuhintajärjestelmän ja kuormituskäyrien hyödyntämismahdollisuudet toteuttavan ohjelmiston kehittäminen, 1987
 • Auvinen Jukka, Sähköasennusten suunnittelun ja toteutuksen tietokoneavusteinen kehitys (Strömberg), 1987
 • Doepel Alec, Utveckling av datorernas användning i belysningsplanering (SLO), 1985

 

Lighting Unit's Frontpage Lighting Unit