Etusivu
Taustaa
Tavoitteet
Partnerit
Tehtävät
Ajankohtaista
Linkit
Loppuraportti
Jäsenalue
Valaistusyksikön sivut
IN ENGLISH
 
   
 
 
 
 
 

SolarLED -Aurinkosähköön perustuva led-valaistus–energiatehokkaan ja kestävän valaistuksen hankintamalli

 
 
 
 

Tavoitteet

• Edistää energiatehokkaiden ja energiankulutusta säästävien
  led-valaistusratkaisujen käyttöönottoa

• Tunnistaa jo kehitetyt ja kaupallisesti saatavilla olevat
  energiatehokkaat ja korkealaatuiset led-valaistustuotteet ja
  edistää niiden käyttöönottoa sekä uudis- että
  korjausrakentamisessa

• Soveltaa aurinkokennojen käyttöä led-valaistusjärjestelmän
  energianlähteenä ja edistää aurinkoenergian käyttöä
  valaistussähkön lähteenä

• Luoda valaistuksen hankintamalli, joka tähtää valaistuksen
  koko elinkaaren aikaiseen kustannustehokkuuteen sekä
  reagoi markkinoille tulevaa uuteen ja laadukkaaseen
  tekniikkaan

• Antaa demonstroinnin avulla esimerkkejä ja malleja led-
  aurinkosähköratkaisuista ja optimoida niiden toteutusta

• Edistää tutkimuksen, julkisten toimijoiden (kaupungit,
  energiayhtiöt), rakennuttajien, suunnittelun sekä yritysten
  verkottumista sekä tutkimusyksiköiden kansainvälistä
  verkottumista