logo hd_brdr_up
Suomeksi

S-118.3216
Valaistustekniikka I
(4 op)

I periodi

Opettaja:

Professori Liisa Halonen

Sisältö:

Näkeminen, perussuureet ja -lait, värioppi, valonlähteet, valaistuksen laskeminen, valotekniset mittaukset. Ekskursioita.

Suorittaminen:

Suoritetaan tentillä. Jokaisessa laskuharjoituksessa on yksi pakollinen kotitehtävä. Laboratoriotyöt ja kotilaskut suoritettava hyväksytysti sekä osallistuttava ekskursiolle tai tehtävä sitä korvaava erikoistyö ennen tenttiin tuloa kokonaissuorituksen saamiseksi.

Kirjallisuus:

Halonen-Lehtovaara: Valaistustekniikka, 542, Otatieto, opetusmonisteet

I/2008-2009:

Kurssin tiedotus ja materiaalit ovat siirtyneet Noppa-portaaliin

Ensimmäinen luento on maanantaina 8.9. 8:15 salissa E110

Lighting Unit's Frontpage Lighting Unit