logo hd_brdr_up
Suomeksi

S-118.3218
Valaistustekniikka II
(4 op)

IV

Opettaja:

Professori Liisa Halonen

Sisältö:

Määräykset ja suositukset. Mittaus-, laskenta- ja arvostelumenetelmät. Valaisimet. Valonsäätö. Näkötehokkuus. Häikäisy. Valaistuslaskenta- ja simulointiohjelmat. Päivänvalon ja keinovalon yhteiskäyttö. Valaistusjärjestelmien integrointi rakennusautomaatioon. Ekskursioita.

Suorittaminen:

Tentti, kaksi laboratoriotyötä, DIALux-harjoitus ja kotitehtävät.

Kirjallisuus:

Halonen-Lehtovaara: Valaistustekniikka, 542, Otatieto, opetusmonisteet

Tiedotteita

Kurssin suorittaminen on siirtynyt Noppa-portaaliin

Kurssi luennoidaan keväällä 2009 IV periodilla

Lighting Unit's Frontpage Lighting Unit