logo hd_brdr_up
Suomeksi

S-118.2240
Sähkö- ja valaistustekniikan perusteet
(3 op)

IV Huom! Kurssi on siirretty luennoitavaksi keväällä IV periodilla! Kurssi luennoidaan vain joka toinen vuosi, seuraavan kerran keväällä 2009

Opettajat:

Professori Liisa Halonen ja Professori Jouko Pakanen

Sisältö:

Sähkö- ja valaistustekniikan perusteet. Sähkösuunnittelun kulku ja eri suunnittelijoiden yhteistyö. Sisä- ja ulkovalaistuksen suunnittelu. Valon ja värien vaikutus. Sähkösuunnitelman vaikutus rakenteisiin. Sähkötilojen sijoitus ja mitoitus. Ekskursioita.

Suorittaminen:

Suppea harjoitustyö ja/tai laboratoriotyö, tentti.

Kirjallisuus:

Opetusmonisteet

Tiedottaminen

Kurssin tiedottamine on siirtynyt Noppa-portaaliin

 

Lighting Unit's Frontpage Lighting Unit