logo hd_brdr_up
Suomeksi

S-118.3260
Valaistussuunnittelu
(4 op)

12 + 12 III-IV

Opettaja:

Professori Liisa Halonen, DI Jarmo Jumppanen, Arrkitehti Erkki Pitkäranta.

Sisältö:

Käytännön valaistussuunnitteluun perehdyttävä opintojakso, jonka suunnittelukohteet ovat vaihtuvia. Luennoilla käsitellään valaistussuunnittelun perusteita ja käytännön esimerkkejä sekä esitellään valaistussuunnittelussa käytettäviä tietokoneohjelmia. Ekskursioita tehdään sähkösuunnittelutoimistoon, valaisintehtaisiin, rakennustyömaille ja valmiisiin kohteisiin.

Suorittaminen:

Suunnitteluharjoitus ja tentti.

Kirjallisuus:

Opetusmonisteet

Tiedotteita

Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2010

 

Lighting Unit's Frontpage Lighting Unit