logo hd_brdr_up
Suomeksi

S-118.3282
Kodin tietoliikenne ja automaatio
(3 op)

27+0 II

Opettaja:

Professori Jouko Pakanen

Sisältö:

Rakennusten yhdysväylät, kenttäväylät, kotiverkot, niiden kehityshankkeet ja standardisointi, kotiautomaatiojärjestelmät, taloteknisten laitteiden Internet-liitäntä, kodin teknisten järjestelmien etähallinta, kulutusmittausten tiedonsiirto.

Suorittaminen:

Tentti ja harjoitustyö.

Kirjallisuus:

Opetusmonisteet ja luentojen alussa sovittava kirjallisuus.

Kurssitiedotteet

Kurssin tiedottaminen ja materiaali ovat Noppa-portaalissa

Lighting Unit's Frontpage Lighting Unit