logo hd_brdr_up
Suomeksi

S-118.910
Käytännön sähkötekniikka
(1 ov)

sl + kl

Opettaja:

Professori Liisa Halonen

Sisältö:

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan erilaisiin käytännön sähköteknisiin töihin käytännön tekemisen kautta. Digitaalipiirin simulointi ja kokoaminen, perusmittauksia, piirin juottaminen, tietokoneen liittäminen lähiverkkoon sekä kodin sallitut sähkötyöt.

Suorittaminen:

Laboratoriotöiden tekeminen. Tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta sähköteknisistä töistä (osallistujamäärä rajoitettu).

Kirjallisuus:

Opetusmonisteet

Lisätietoa:

http://tina.tkk.fi/toiminta/kurssit/kaytannon_sahkotekniikka_kevat05.htm

 

Lighting Unit's Frontpage Lighting Unit